Da li zadovoljavate uslove da budete deo Balkan karanTIMa?

 

Da li su vam potrebni visoko obrazovani profesionalci za pomoć oko posla vezanog za COVID19?

Da li ste zainteresovani za odredjenu temu ili imate konkretno pitanje koje biste  da analiziramo ili istražimo?

Da li želite da nas kontaktirate ili imate bilo kakvo pitanje ili ideju?

 

Upoznajte karanTim

0
članova, za sada...

Medicinske i društvene nauke

Ivana Prokić, MD, PhD

Genetski epidemiolog

Iz Srbije, živi u Holandiji

Jelena Pavlović, MD, MSc

Epidemiolog

Iz Srbije, živi u Holandiji

Desana Kocevska, MD, PhD

Epidemiolog

Iz Makedonije, živi u Holandiji

Tamara Dogandžić, PhD

Naučnik iz oblasti društvenih nauka

Iz Srbije, živi u Nemačkoj

Ilda Hoxhaj, MD, PhD

Epidemiolog

Iz Albanije, živi u Italiji

Drieda Zaçe, MD, PhD

Epidemiolog

Iz Albanije, živi u Italiji

Elda Iljazi, PhD

Molekularni biolog

Iz Albanije, živi u Engleskoj

Nikola Škoro, PhD

Fizičar

Iz i živi u Srbiji

Ilija Bilić, MSc

Molekularni biolog

Iz Srbije, živi u Nemačkoj

Milena Popović Samardžić, MSc

Epidemiolog

Iz i živi u Crnoj Gori

Fjorda Koromani, MD, MSc

Epidemiolog

Iz Albanije, živi u Holandiji

Gordana Đurović, MSc

Hemijski ekolog

Iz Crne Gore, živi u Belgiji

Fadila Serdarević, MD, MPH, PhD

Epidemiolog

Iz Bosne i Hercegovine, živi u Holandiji

Darko Donevski, PhD

Astrofizičar

Iz Srbije, živi u Italiji

Stefana Chakar Kocevski, DMD, MSc

Naučnik iz oblasti stomatologije

Iz i živi u Makedoniji

Taulant Muka, MD, PhD

Epidemiolog

Iz Albanije, živi u Švajcarskoj

Gjorgji Stanoevski, MD, MSc

Epidemiolog

Iz i živi u Makedoniji

Elena Ribareva, DMD, MSc

Naučnik iz oblasti stomatologije

Iz Makedonije, živi u Sloveniji

Eralda Asllanaj, MD, PhD

Epidemiolog

Iz Albanije, živi u Holandiji

Ani Bajrami, PhD

Antropolog i naučni novinar

Iz i živi u Albaniji

Ozge Ozkaya, PhD

Biolog i naučni pisac

Iz i živi u Turskoj

Emin Tahirović, PhD

Biostatističar

Iz i živi u Bosni i Hercegovini

Selma Zukić, PhD

Naučnik iz oblasti stomatologije

Iz i živi u Bosni i Hercegovini

Marvin Bundo, MD, PhD

Epidemiolog

Iz Albanije, živi u Švajcarskoj

Jovana Stojanović, MPharm, PhD

Epidemiolog

Iz Srbije, živi u Kanadi

Milena Vujanović, PhD

Fizičar

Iz Crne Gore, živi u Engleskoj

Branimir Popović

Naučnik iz oblasti veterine

Iz Srbije, živi u SAD

Mihailo Radinović, MSc

Naučnik iz oblasti društvenih nauka

Iz i živi u Srbiji

Arjana Zerja, MD, MSc

Epidemiolog

Iz i živi u Albaniji

Jona Shkurti, MD, MSc

Klinički epidemiolog

Iz i živi u Albaniji

Irma Karabegović, MSc

Epidemiolog

Iz Bosne i Hercegovine, živi u Luksemburgu

Nihad Fejzić, DVM, PhD

Veterinarski epidemiolog

Iz i živi u Bosni i Hercegovini

Maida Jusović, MSc

Biomedicinski inženjer

Iz Bosne i Hercegovine, živi u Sloveniji

Adnan Bilić, MSc

Specijalista zdravstvenog prava

Iz i živi u Bosni i Hercegovini

Jelena Popović, PhD

Imunolog

Iz Srbije, živi u Nemačkoj

Sonja Milovanović, MPharm, PhD

Epidemiolog

Iz Srbije, živi u Italiji

Ivana Kostić, PhD

Bioinžinjer

Iz i živi u Srbiji

Erand Llanaj, MPH, MSc, PhD

Epidemiolog

Iz Albanije, živi u Mađarskoj

Sonila Dubare, MSPH, MA

Specijalista javnog zdravlja

Iz i živi u Albaniji

Adela Sulejmani, MD, MSc

Epidemiolog

Iz Albanije, živi u Italiji

Manol Jovani, MD, MPH

Gastroenterolog i epidemiolog

Iz Albanije, živi u SAD

Aleksandar Tomašević, PhD

Naučnik iz oblasti društvenih nauka

Iz i živi u Srbiji

Ana Popović, MSc

Molekularni biolog

Iz Srbije, živi u Finskoj

Mithat Eminović

Epidemiolog

Iz i živi u Srbiji

Milica Vuković, MSc

Klinički psiholog

Iz Srbije, živi u Holandiji

Gloria Kraus, MSc

Imunolog

Iz Hrvatske, živi u Nemačkoj

Marijana Madžarević, MPharm

Farmakolog

Iz i živi u Srbiji

Mina Hagen, MSc

Psiholog

Iz i živi u Srbiji

Maryam Muhić, MSc

Genetički inženjer

Iz i živi u Bosni i Hercegovini

Marija Matejčić, PhD

Biolog

Iz Hrvatske, živi u Španiji

Maša Davidović, MD, MSc

Epidemiolog

Iz Srbije, živi u Švajcarskoj

Marta Žužić, MSc

Molekularni biolog

Iz Hrvatske, živi u Nemačkoj

Marko Barović, MD

Doktor medicine

Iz Crne Gore, živi u Nemačkoj

Jovana Milić, MD

Doktor medicine

Iz Srbije, živi u Italiji

IT stručnjaci i inženjeri

Branislav Vidojević, MSc

Naučnik iz oblasti računarskih nauka

Iz Srbije, živi u Nemačkoj

Nenad Jovanović, PhD

Inženjer

Iz i živi u Srbiji

Ornela Bardhi, PhD

Inženjer

Iz Albanije, živi u Španiji

Mila Stanisavljević, BEng

Inženjer

Iz Srbije, živi u Poljskoj

Mirza Ponjavić, PhD

Naučnik iz oblasti računarskih nauka

Iz i živi u Bosni i Hercegovini

Aleksandar Kocevski, BEng

Inženjer

Iz i živi u Makedoniji

Stefan Vujović, MSc

Inženjer i statističar

Iz Srbije, živi u Nemačkoj

Rijat Abdullai, MSc

Naučnik iz oblasti računarskih nauka

Iz i živi u Makedoniji

Stefan Milankov, MSc

Naučnik iz oblasti računarskih nauka

Iz i živi u Srbiji

Drilon Zenku

Naučnik iz oblasti računarskih nauka

Iz i živi u Makedoniji

Sokol Ajdini, MSc

Naučnik iz oblasti računarskih nauka

Iz i živi u Makedoniji

Aleksandar Jovičić

Softver inženjer

Iz i živi u Srbiji

Nenad Davidović

DevOps inženjer

Iz i živi u Srbiji

Dizajneri

Mela Žuljević, MA

Grafički dizajner

Iz Bosne i Hercegovine, živi u Belgiji

Iva Arandjelović

Grafički dizajner

Iz i živi u Srbiji

Željka Županić

Grafički dizajner

Iz Hrvatske, živi u Holandiji

Tonka Lujanac, MA

Grafički dizajner

Iz i živi u Hrvatskoj

Pišite nam
Ako želite da nas kontaktirate ili imate bilo kakvo pitanje pošaljite nam email na coronaquaranteam@gmail.com ili popunite ovaj formular.