A i plotëson kriteret për

të qënë pjesë e Balkans

quaranteam?

A keni nevojë për profesionistë të aftë për t’ju ndihmuar në punën tuaj me COVID-19, të analizoni të dhënat ose të rishikoni literaturën?

A je i interesuar në një temë të caktuar ose keni një pyetje specifike që dëshiron të analizohet dhe kërkohet?

A dëshiron të jesh në kontakt me ne ose ke ndonjë pyetje apo ide?

Njihu me skuadrën e karantinës

0
anëtarë dhe numërim...

Shkenca mjekësore dhe sociale

Ivana Prokić, MD, PhD

Epidemiolog Gjenetist

Nga Serbia, jeton në Hollandë

Jelena Pavlović, MD, MSc

Epidemiolog

Nga Serbis, jeton në Hollandë

Desana Kocevska, MD, PhD

Epidemiolog

Nga Maqedonis, jeton në Hollandë

Tamara Dogandžić, PhD

Shkencëtar social

Nga Serbia, jeton në Gjermani

Ilda Hoxhaj, MD, PhD

Epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Itali

Drieda Zaçe, MD, PhD

Epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Itali

Elda Iljazi, PhD

Biolog molekular

Nga Shqipëria, jeton në Mbretërinë e Bashkuar

Nikola Škoro, PhD

Fizikant

Nga dhe jeton në Serbi

Ilija Bilić, MSc

Biolog molekular

Nga Serbia, jeton në Gjermani

Milena Popović Samardžić, MSc

Epidemiolog

Nga dhe jeton në Mal të Zi

Fjorda Koromani, MD, MSc

Epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Hollandë

Gordana Đurović, MSc

Ekologjist kimik

Nga Mali i Zi, jeton në Belgjikë

Fadila Serdarević, MD, MPH, PhD

Epidemiolog

Nga Bonje dhe Hercegovina, jeton në Hollandë

Darko Donevski, PhD

Astrofizikant

Nga Serbia, jeton në Itali

Stefana Chakar Kocevski, DMD, MSc

Shkencëtar dentist

Nga dhe jeton në Maqedoni

Taulant Muka, MD, PhD

Epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Zvicër

Gjorgji Stanoevski, MD, MSc

Specialist i Mjekësisë së Familjes

Nga dhe jeton në Maqedoni

Elena Ribareva, DMD, MSc

Shkencëtar dentist

Nga Maqedonia, jeton në Slloveni

Eralda Asllanaj, MD, PhD

Epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Hollandë

Ani Bajrami, PhD

Antropolog dhe gazetar shkencor

Nga dhe jeton në Shqipëri

Ozge Ozkaya, PhD

Biolog dhe shkrues shkencor

Nga dhe jeton në Turqi

Emin Tahirović, PhD

Biostaticien

Nga dhe jeton në Bosnje dhe Hercegovinë

Selma Zukić, PhD

Shkencëtar dentist

Nga dhe jeton në Bonje dhe Hercegovinë

Marvin Bundo, MD, PhD

Epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Zvicër

Jovana Stojanović, MPharm, PhD

Epidemiolog

Nga Serbia, jeton në Kanada

Milena Vujanović, PhD

Fizikant

Nga Mali i Zi, jeton në Mbretërinë e Bashkuar

Branimir Popović

Shkencëtar veterinar

Nga Serbia, jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Mihailo Radinović, MSc

Shkencëtar social

Nga dhe jeton në Serbi

Arjana Zerja, MD, MSc

Epidemiolog

Nga dhe jeton në Shqipëri

Jona Shkurti, MD, MSc

Epidemiolog klinicist

Nga dhe jeton në Shqipëri

Irma Karabegović, MSc

Epidemiolog

Nga Bosnjë dhe Hercegovina, jeton në Luksemburg

Nihad Fejzić, DVM, PhD

Epidemiolog veterinar

Nga dhe jeton në Bosnjë dhe Hercegovinë

Maida Jusović, MSc

Inxhinieri biomjekesore

Nga Bosnjë dhe Hercegovina, jeton në Slloveni

Adnan Bilić, MSc

Specialist ligjor i Kujdesit Shëndetësor

Nga dhe jeton në Bosnjë dhe Hercegovinë

Jelena Popović, PhD

Imunolog

Nga Serbia, jeton në Gjermani

Sonja Milovanović, MPharm, PhD

Epidemiolog

Nga Serbia, jeton në Itali

Ivana Kostić, PhD

Bio inxhinier

Nga dhe jeton në Serbi

Erand Llanaj, MPH, MSc, PhD

Gjenomist/Nutrigjenomist/Epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Hungari

Sonila Dubare, MSPH, MA

Specialist i Shëndetit Publik

Nga dhe jeton në Shqipëri

Adela Sulejmani, MD, MSc

Epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Itali

Manol Jovani, MD, MPH

Gastroenterolog dhe epidemiolog

Nga Shqipëria, jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Aleksandar Tomašević, PhD

Shkencëtar social

Nga dhe jeton në Serbi

Ana Popović, MSc

Biolog molekular

Nga Serbia, jeton në Finlandë

Mithat Eminović

Epidemiolog

Nga dhe jeton në Serbi

Milica Vuković, MSc

Psikolog klinik

Nga Serbia, jeton në Hollandë

Gloria Kraus, MSc

Imunolog

Nga Kroacia, jeton në Gjermani

Marijana Madžarević, MPharm

Farmacist

Nga dhe jeton në Serbi

Mina Hagen, MSc

Psikolog

Nga dhe jeton në Serbi

Maryam Muhić, MSc

Inxhinier gjenetik

Nga dhe jeton në Bosnjë dhe Hercegovinë

Marija Matejčić, PhD

Biolog

Nga Kroacia, jeton në Spanjë

Maša Davidović, MD, MSc

Epidemiolog

Nga Serbia, jeton në Zvicër

Marta Žužić, MSc

Biolog molekular

Nga Kroacia, jeton në Gjermani

Marko Barović, MD

Mjeku

Nga Mali i Zi, jeton në Gjermani

Jovana Milić, MD

Mjeku

Nga Serbia, jeton në Itali

Shkencëtar dhe inxhinierë kompjuterash

Branislav Vidojević, MSc

Shkenca kompjuterike

Nga Serbia, jeton në Gjermani

Nenad Jovanović, PhD

Inxhinier

Nga dhe jeton në Serbi

Ornela Bardhi, PhD

Inxhinier

Nga Shqipëria, jeton në Spanjë

Mila Stanisavljević, BEng

Inxhinier

Nga Serbia, jeton në Poloni

Mirza Ponjavić, PhD

Shkenca kompjuterike

Nga dhe jeton në Bosnjë dhe Hercegovinë

Aleksandar Kocevski, BEng

Inxhinier

Nga dhe jeton në Maqedoni

Stefan Vujović, MSc

Inxhinier dhe Staticien

Nga Serbia, jeton në Gjermani

Rijat Abdullai, MSc

Shkenca kompjuterike

Nga dhe jeton në Maqedoni

Stefan Milankov, MSc

Shkenca kompjuterike

Nga dhe jeton në Serbi

Drilon Zenku

Shkenca kompjuterike

Nga dhe jeton në Maqedoni

Sokol Ajdini, MSc

Shkenca kompjuterike

Nga dhe jeton në Maqedoni

Aleksandar Jovičić

Software QA Inxhinier

Nga dhe jeton në Serbi

Nenad Davidović

DevOps inxhinier

Nga dhe jeton në Serbi

Dizenjues

Mela Žuljević, MA

Dizanjues grafik

Nga Bosnjë dhe Hercegovina, jeton në Belgjikë

Iva Arandjelović

Dizanjues grafik

Nga dhe jeton në Serbi

Željka Županić

Dizanjues grafik

Nga Kroacia, jeton në Hollandë

Tonka Lujanac, MA

Dizanjues grafik

Nga dhe jeton në Kroaci

Contact us
Nëse dëshiron të vihesh në kontakt me ne ose ke ndonjë pyetje