A i plotëson kriteret për

të qënë pjesë e Balkans

quaranteam?

A keni nevojë për profesionistë të aftë për t’ju ndihmuar në punën tuaj me COVID-19, të analizoni të dhënat ose të rishikoni literaturën?

A je i interesuar në një temë të caktuar ose keni një pyetje specifike që dëshiron të analizohet dhe kërkohet?

A dëshiron të jesh në kontakt me ne ose ke ndonjë pyetje apo ide?

Njihu me skuadrën e karantinës

0
anëtarë dhe numërim...

Shkenca mjekësore dhe sociale

Shkencëtar dhe inxhinierë kompjuterash

Dizenjues

Contact us
Nëse dëshiron të vihesh në kontakt me ne ose ke ndonjë pyetje